Gideonidest – tutvustus

Ühing The Gideons International rajati 1899. a. evangeelse misjoni organisatsiooninaUSA-s. Kuna enamus mehi, kes ühinesid Gideon’itega, reisisid palju, leiti heaksvõimaluseks anda oma tunnistus kristlasena sel teel, et jäeti hotellidesse Piibleid.Sealt ollakse, üle sajandi pikkuse ajaloo, jõudnud edasi uute väljakutseteni.

Tänapäeval kuuluvad ühingusse kristlased, kes on treenitud (koolituse ja igapäeva töökaudu) läbirääkimisteks ja esindamiseks ühiskonna erinevatel elualadel, ja kessoovivad kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest isikliku tunnistuse ja Jumalasõna jaotamise kaudu. Iga Gideon on eelkõige isiklikult Kristuse tunnistaja ja Gideoniksolemise eelisena on tal võimalik isiklikult vastpöördunule kinkida Jumala sõna, midaon selleks otstarbeks trükitud.

Gideonid jagavad Jumala Sõna, sest peavad tähtsaks niisuguse jagamise vilju. Nadusuvad Jesaja 55:11 põhjal, et Jumala sõna ei tule tagasi tühjalt, vaid toob kaasainimeste parema mõistmise Jumala plaanist. Ühingu saja-aastase ajaloo vältel onpaljud inimesed saanud nii puudutatud.

Gideon’iks võetakse vastu kristlikke ärimehi ja oskustöölisi, välja arvatud täisajagatöötavaid vaimulikke, et vältida nende kutsumuse killustumist. Gideoniks nimetataksemehi, naised võivad astuda ühingusse, kuid siiski vaid läbi oma abikaasa, mehe, kes onjuba Gideon – neid nimetatakse siis abilisteks (Auxiliary). Gideoni ühingu liikmedpeavad olema mõne evangeelse koguduse liikmeks ning uskuma Jeesusesse Kristusesse,kui oma isiklikku päästjasse, uskuma et Piibel on Jumala poolt inspireeritud.
Gideoni Ühingut iseloomustavaks omaduseks on distsiplineeritud teenistus. Rohkem kui290 000 Gideoni, kes asuvad 190-s riigis üle terve maakera, on ühinenud käituma samaprogrammi alusel, kasutades sama metoodikat, et täide saata ühte peamist eesmärki -võita teisi Kristusele. Selle tulemusena on läbi aastate trükitud Jumala sõna jajaotatud üle 1,6 miljardi eksemplari. Eestis on alates 1992. a. loodud seitse Gideonidegruppi: Tallinnas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Haapsalus.

Kontaktisikuks on Stephen Blowers, Eesti rahvuslik koordinaator, tel 50 59931,stephen@gideon.ee.